O-ringen Göteborg 2026 – vill du vara med och leda arbetet?

  • 23 maj 2024

image: O-ringen Göteborg 2026 – vill du vara med och leda arbetet?

Våren 2023 skrev Göteborgsklubbarna kontrakt med O-ringen AB om att genomföra ett O-ringen i Göteborg 2026. Därefter startade arbetet och under våren 2024 har en projektledare, Karin Kullman, anställts. Nu behöver en ledningsgrupp bemannas som skall stötta projektledaren.

Det finns sju olika ansvarsområden att tillsätta enligt ovan bild. Om du tycker det skulle vara roligt att bidra i något av områdena eller har frågor om vad de omfattar, kontakta då Pontus Kastrup som är FK Herkules representant i Föreningsrådet för O-ringen Göteborg. Respektive klubb samlar in intresserade personer för vidare förmedling till projektledaren och Föreningsrådet. 

Ledningsgruppen behöver vara bemannad innan Oskarshamn 2024 för besök samt ha en spridning på ålder och kön. Tidsåtgången motsvarar en liknande position i den egna klubben med en ökning under sommaren 2026.

Kontaktuppgifter till Pontus: pontus@kastrups.se; 073-4157040.