Nyheter

Vision 2025

  • 12 sep 2021

FK Herkules tillsatte för en tid sedan en strategigrupp med uppgift att titta närmare på hur vi medlemmar vill att föreningen ska utvecklas långsiktigt.