Värdegrund och Vision

Verksamhetsidé

Det här vill vi med föreningen…

Vi vill erbjuda våra medlemmar möjlighet att genom regelbunden fysisk träning, sund livsföring och kamratlig samvaro uppnå och behålla en god hälsa.

Värdegrund

Vad vi står för…

All vår verksamhet ska utgå från:

Glädje och gemenskap
Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Demokrati och delaktighet
Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.

Allas rätt att var med
Alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i vår verksamhet.

Rent spel
Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att hålla sig inom ramarna för överenskommelser och en god etik och moral. Att verka mot fusk, doping och en osund ekonomi, mot mobbning, trakasserier och våld.

Frihet från droger
All vår verksamhet är helt fri från tobak, alkohol, narkotika och andra för människan skadliga ämnen.

Vision

Dit siktar vi…

2025 ska FK Herkules vara en ledande motions- och friluftsförening i Mölndal, med medlemsaktiviteter för alla åldrar. Vi vill vara en attraktiv förening i tillväxt och med ökat engagemang bland medlemmarna.

Våra medlemmar ska känna ett ökat välbefinnande, fysiskt och psykiskt, tack vare sitt medlemskap i föreningen. 

Medlemmar och utomstående ska uppfatta FK Herkules som en trygg, miljömedveten och välskött förening.

Basen för FK Herkules idrottsverksamhet ska vara orientering, med en position som den ledande klubben i kommunen. Vi ska samtidigt ha aktiva sektioner inom längdskidåkning, löpning och multisport. Andra utomhusidrotter, med naturen som arena, välkomnas till verksamheten om intresse finns. 

FK Herkules ska i första hand fokusera på breddverksamhet, men våra medlemmar ska ges möjlighet att utveckla sin idrottsliga potential i föreningen till den nivå man önskar. 

Utöver idrottsverksamheten ska vi inom ramen för vår frisksportverksamhet även regelbundet anordna andra aktiviteter för nya och gamla medlemmar. Självklart är all vår verksamhet helt fri från tobak, alkohol och andra droger.