Nyheter

Årsmöte 2021

  • 12 jan 2021

Vid senaste styrelsemötet bestämdes datum för årsmötet till tisdagen den 23/2 2021. Vi uppmanar samtliga författare av verksamhetsberättelser 2020 samt verksamhetsplaner 2021 att ha dessa klara till nästa styrelsemöte.