Stadgar

Klicka här för att finna Frisksportförbundets stadgar. På klubbnivå antogs dessa stadgar vid årsmötet 2020.