Skidor

Vi vill uppmuntra intresset för skidåkning bland barn och vuxna i FK Herkules. Sammankallande för skidkommittén är Bengt Bern, bengt.bern@gmail.com.

Många av våra medlemmar deltar i Vasaloppet. Klubben ordnar med gemensamt boende på nära avstånd till starten i Sälen. Varje år arrangerar vi dessutom skidläger. För dig som vill förbättra tekniken anordnar vi regelbundet instruktörsledda teknikkurser. 

När det finns snö preparerar vi skidspår på elljusspåret vid Herkulesgården. Tyvärr blir detta inte så ofta på våra breddgrader. Tur då att vi har Skidomes skidhall på nära avstånd. Medlemmar i FK Herkules får 30% rabatt på årskort hos Skidome.


Aktiviteter skidor

Vi anordnar träningar, teknikkurser och läger.