Stugloppet

  • 27 nov 2017

Tack alla för ett fins genomförande av årets Stuglopp.

Tack alla för ett fint genomförande av årets Stuglopp.

Allt från banläggning ,utsättning/intagning av kontroller, vätskekontroller kökspersonal och städpatrull